Česká křesťanská akademie Jihlava

Místní skupina

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Nezabiješ! a spravedlivá válka 10.4.2008

Email Tisk PDF

Tomáš HolubTomáš Holub, první vojenský kaplan, nyní poradce ministryně obrany,

kněz s atletickou postavou a výraznou gestikulací (připomínající gesta kardinála Vlka), zahájil svou přednášku o spravedlivé válce povídáním o prvních křesťanech a jejich odmítání válek. Poté, co se křesťanství stalo státním náboženstvím, však museli křesťané změnit svůj postoj ke zbraním, aby byli schopni bránit svoje území. Tak vznikly podmínky, které specifikují atributy spravedlivé války (vycházejí z učení sv. Augustina).

Celý článek...
 

Bůh-člověk-příroda 4.12.2007

Email Tisk PDF

Tomáš KrásenskýTomáš Krásenský, člen místní skupiny

Zúčastnilo se asi 20 posluchačů. Úvodní povídání – doprovozené promítáním dataprojektorem prezentace na toto téma - probralo základní pojmy (Bůh, člověk, příroda) i vztahy mezi nimi. Následovalo objasnění některých důležitých myšlenkových modelů, které se zabývají místem člověka mezi Bohem a přírodou. Po hodinové přednášce následovala asi půlhodinová diskuse.

 

Beseda s Františkem Líznou 24.10.2007

Email Tisk PDF

Video ukázka - František LíznaFrantišek Líznap. František Lízna, disident, vězeňský farář, jezuita
Poté, co se po chvíli František Lízna dostal do tempa a nálady, jednalo se o velmi spontánní a příjemnou řeč o cestě životem. Mimo jiné ohlásil své odhodlání vypravit se ještě na pouť do Sevastopolu (poté, co má za sebou pouť přes celé Československo (na dvakrát, s cílem na Hostýně), ze Svaté Hory u Příbrami do Santiaga a také z Fatimy do Santiaga.

František Lízna si vůbec nedělal starosti se skromností nebo „slušnou“ mluvou – bylo-li třeba, používal slovník 4. cenové skupiny. Ani některé známé katolíky nešetřil.

Celý článek...
 

Jablko poznání neodvolatelně utrženo 15.5.2007

Email Tisk PDF

Jan BednářJan Bednář, vysokoškolský profesor, prorektor Karlovy university, vicepresident ČKA

Přednáška byla pronesena s učitelským umem, byla však dosti náročná a myšlenkově bohatá. V mnohém navazovala na témata, probíraná na "bytovém semináři". Zajímavým výsledkem je to, že některým posluchačům připadalo povídání velmi těžké a nevedoucí k jednoduchým a jasným odpovědím (a mimo jiné, že se málo dostalo na klimatologii), jiní si pochvalují, že se jednalo o špičkovou přednášku, možná vůbec z nejlepších, které byly proneseny.

Celý článek...
 

Křesťanská média a tisk zvláště 23.3.2007

Email Tisk PDF

Jan PaulasJan Paulas, zástupce šéfredaktora katolického týdeníku

Začátek přednášky Jana Paulase byl ve znamení Katolického týdeníku (když správně usoudil, že to na soustavnější řeč na téma média a křesťané není a zabalil rozsáhlé připravené písemné materiály). Dověděli jsme se s doprovodem dataprojektoru o struktuře, náplni, problémech i radostech Katolického týdeníku i Jana Paulase. O tanci mezi čtenáři a biskupy na parketu současné české mediální scény.

Celý článek...
 

Živá víra a virtuální realita 19.1.2007

Email Tisk PDF

Vojtěch KodetCyril Vojtěch Kodet, katolický kněz, karmelitán, autor duchovní literatury, exorctista

Přednáška začínala krátkým životopisem Vojtěch Kodeta, následoval výklad s uvedením množství praktických příkladů ze spiritoterapeutické praxe Vojtěcha Kodeta. Hlavním námětem byl svazující vliv počítačových her, internetu, drog, léčitelství, sekt, …. A možnosti duchovního zasáhnout proti těmto vlivům. Co se zdá a co se nezdá. Co člověka svazuje, vězní a ničí a co jej naopak osvobozuje, uzdravuje a dovoluje žít naplno.

Celý článek...
 


Strana 10 z 11

Co děláme?

Dokument o naší činnosti:

Co se urodilo 2001-2010

Chcete nás podpořit?

Podílejte se přímo na fungování naší skupiny tak, že se stanete jejími členy. Pokud chcete projevit pomoc finančně, staňte se pasivními platícími členy ČKA.

Zasílání informací

Chcete být včas informování o našich chystaných akcích?

Pošlete nám svůj email.

Plenární sněm

Naše skupina zpracovala začátkem roku 2008 stručný výtah závěrečného dokumentu

Plenárního sněmu katolické církve