Česká křesťanská akademie Jihlava

Místní skupina

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

I. Denčevová, M. Stehlík: Rozděleni železnou oponou - 7.1.2016

Email Tisk PDF

V Gotické síni jihlavské radnice proběhl 7. ledna diskusní večer na téma "Rozděleni železnou oponou".

Železná opona rozdělila ve 20. století nejen politiku, ale zasáhla i do konkrétních rodin, osudů konkrétních lidí. Na příkladech rozhlasového reportéra Slávy Volného, herce Pavla Landovského, filosofa Jiřího Němce, spisovatele Jiřího Gruši, politika Zdeňka Mlynáře a novinářky Otty Bednářové ukazují autoři složitost doby. Ta často oddělila rodiče od svých dětí, mnozí se již nikdy neviděli, mnozí k sobě těžko nalézali cestu. Na rodiče čekal většinou exil, na děti pak problémy se školou či dalším uplatněním. Kniha obsahuje mnoho neznámých fotografií a dokumentů – ilustruje tak na lidských příbězích období komunistické diktatury.

Celý článek...
 

Josef Pazderka: Ukrajina: mýty a realita - 1. 4. 2015

Email Tisk PDF

Na prvního apríla přijal pozvání na společné setkání zahraniční zpravodaj České televize Josef Pazderka. Hlavním tématem byla situace na Ukrajině a vztah k Rusku. Téma se ukázalo pro posluchače natolik zajímavé, že přichystaná zasedací místnost jihlavského gymnázia měla problémy se svojí kapacitou. Posluchačů přišlo přes sto dvacet, mezi nimi také řada studentů a učitelů.

Mezi nejdůležitější sdělení patřila informace, co se vlastně stalo. Posluchači byli za pomocí Pazderkových reportáží a sdělení osobních zážitků uvedeni do problematiky východu Evropy.
Co se stalo? Ukrajina je ve velmi špatném stavu, velikým problémem je korupce. Rusko usiluje o uchvácení vlivu a už zcela nepokrytě přiznává účast svých vojsk ve východních částech a při převratu na Krymu.
Co hrozí? Především dezinformační a indoktrinační válka ze strany Ruska; množí se proruské servery, na sociálních sítích se objevují falešné zprávy, které míchají pravdu, překroucení skutečnosti a naprosté lži – ty, pokud jsou odhaleny, označuje ruská strana za selhání jednotlivců.
Co dělat? Nerezignovat, hlídat si zdroje informací, nenechat se zastrašit, nenechat se indoktrinovat, šířit spolehlivé a podporující informace. Je zcela nepřijatelné připustit uznání připojení Krymu k Rusku tímto způsobem (otevřela by se Pandořina skříňka). Ekonomické sankce mají velký vliv a smysl. Velmi by pomohla vojenská pomoc, ale například v podobě výcviku tamní armády, která je ve špatném stavu.

Po skončení se členové místní jihlavské skupiny ČKA spolu s nejbližšími příznivci sešli v pivovarské restauraci, kde došlo k probrání přednesených témat zevrubněji v klidu a pohodě, do obav z hrozícího světového konfliktu se ozvaly i nadějné hlasy a komentáře.

V úterý po velikonocích předstoupí před studenty jihlavského gymnázia Josef Pazderka s tímto tématem znovu.

Prezentace ke stažení (2MB)

Celý článek...
 

Přednáška Marka Orko Váchy - 26. 1. 2015

Email Tisk PDF

V pondělí 26. ledna přijal pozvání do Jihlavy katolický kněz, biolog, etik, spisovatel, cestovatel, skaut a přednosta Ústavu lékařské etiky 3. lékařské fakulty UK Marek Orko Vácha. Krátce po obědě přednášel pro studenty jihlavského gymnázia. Jeho návštěva sklidila veliký úspěch.

Navečer potom předstoupil před zcela zaplněnou aulu Vysoké školy polytechnické. Více než 150 posluchačů vyslechlo přednášku na téma Evoluce a spiritualita. Skromný a velmi inteligentní Vácha podkreslil přednes pečlivě připravenou prezentací.

Po přednášce proběhla autogramiáda, Váchovy knihy bylo možné koupit před a po přednášce v předsálí auly.

Vysoké škole polytechnické patří veliký dík za zapůjčení reprezentativních prostor.

Celý článek...
 

Přednáška o Augustinu Strobachovi - 21. 11. 2014

Email Tisk

Přednášku diplomata a cestovatele Pavla Fochlera na téma jihlavský jezuita a mučedník Augustin Strobach se podařilo domluvit po dlouhých jednáních a několika odkladech. Když několik dnů před termínem přednášky oznámil P. Fochler, že leží v horečkách, rozhodli jsme se, že využijeme jeho podkladů a akci uskutečníme.

Jan Zach se všeho zhostil na výbornou - z textových podkladů poskytnutých ing. Fochlerem a ilustrací poskytnutých Googlem připravil přednášku o cestě z Jihlavy na Marianské ostrovy, Tomáš Krásenský ji doplnil výkladem o námořní navigaci (bez ní by se tam nedostal).

Po přednášce následovala bohatá diskuse, a tak posluchači odcházeli spokojeni - téma jihlavského rodáka všechny zaujalo.

Celý článek...
 

Jsme ve vesmíru sami? Hledání života u exoplanet - P. Pavol Gábor, 23. 5. 2014

Email Tisk PDF

Ve spolupráci s Gymnáziem Jihlava se 23. května uskutečnila přednáška Jsme ve vesmíru sami? aneb Hledání života u exoplanet. Přednáška plynule pokračovala volnou besedou na téma Hlubiny vesmíru: naděje nebo hrozba?

Pozvání přijal jezuita a astrofyzik vatikánské observatoře Pavol Gábor.

Planety mimo sluneční soustavu (tak zvané extrasolární, zkráceně exoplanety) jsou nacházeny teprve od roku 1995. Dnes jich známe přes tisíc. Většinou jde o plynné obry typu Jupitera v těsné blízkosti mateřské hvězdy, ale už víme i o Zemi podobných, které obíhají ve vzdálenosti, umožňující existenci kapalné vody a tedy život, jak jej známe. Projevy činnosti živých organismů by bylo možné nalézt ve spektru hvězd, je to však velmi obtížné a dosud bezúspěšné.

P. Pavol Gábor, SJ, Ph.D (*1969, Košice) - vystudoval částicovou fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě University Karlovy. Vstoupil do jezuitského řádu, teologii a filosofii studoval v Polsku, u nás a ve Francii a byl vysvěcen na kněze. V Paříži poté získal titul PhD. v astrofyzice. V současnosti je zaměstnancem Vatikánské observatoře a pracuje v USA na výzkumu extrasolárních planet, zejména na přístrojích, umožňujících zachytit v jejich spektrech stopy života.

Celý článek...
 

Přednáška P. Kodeta - Panna Maria rozvazující uzly - 16. 5. 2014

Email Tisk PDF

16. května se uskutečnila přednáška Panna Maria rozvazující uzly s P. Vojtěchem Kodetem, O.Carm. P. Kodet po přednášce sloužil večerní mši svatou. Akce se uskutečnila ve farním kostele sv. Jakuba v Jihlavě.

 

P. Vojtěch Kodet, ThD., OCarm. (*1956 v Malém Beranově) Roku 1982 byl vysvěcen na kněze v brněnské diecézi. Již v prvních letech studia teologie se seznámil s Řádem karmelitánů (OCarm), který působil v době komunistického režimu v podzemí. Členem řádu se stal se v roce 1976. Začátkem osmdesátých let se seznámil se začínajícím hnutím charismatické obnovy v ČR. Nyní je členem národního týmu CHO, který mj. připravuje program konferencí Obnovy. V období totality působil jako kaplan v Pozořicích, Jedovnicích, v Brně-Zábrdovicích a ve Velkém Meziříčí. V roce 1988 byl ustanoven farářem ve farnostech Biskupice a Radkovice u Hrotovic. Po pádu totalitního režimu se stal v roce 1990 převorem a novicmistrem kláštera karmelitánů v Kostelním Vydří. Současně sloužil jako farář v Kostelním Vydří a dvou přilehlých farnostech. Od roku 1989 byl také konzultorem a členem kněžské rady při brněnském biskupství.Od roku 2000 studoval spirituální teologii na Papežském institutu spirituality Teresianum v Římě, v roce 2005 obhájil doktorát z teologie. Od roku 2002 externě vyučuje na KTF UP v Olomouci. Od roku 2003 byl představeným Řádu bratří karmelitánů v České republice. Věnuje se přednáškové a formační činnosti, duchovnímu doprovázení a vedení exercicií pro různé skupiny lidí, zvláště pro kněze. V roce 1991 společně s P. Janem Fatkou založili Karmelitánské nakladatelství se sídlem v Kostelním Vydří

 


Strana 4 z 11

Co děláme?

Dokument o naší činnosti:

Co se urodilo 2001-2010

Chcete nás podpořit?

Podílejte se přímo na fungování naší skupiny tak, že se stanete jejími členy. Pokud chcete projevit pomoc finančně, staňte se pasivními platícími členy ČKA.

Zasílání informací

Chcete být včas informování o našich chystaných akcích?

Pošlete nám svůj email.

Plenární sněm

Naše skupina zpracovala začátkem roku 2008 stručný výtah závěrečného dokumentu

Plenárního sněmu katolické církve