Přednáška Jaroslava Šebka - 7.10.2021

Tisk

Ve čtvrtek 7.10.2021 proběhla v přednáškovém sále Oblastní galerií Vysočiny na Masarykově náměstí přednáška viceprezidenta ČKA historika doc. Jaroslava Šebka.

 

Přednáška byla nazvána Zima zklamání po jaru naděje (Česká normalizace 70. a 80. let). Docent Šebek připomenul dějinné události předcházející vpádu vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 do Československa a zevrubně prošel roky následující. Většina z přítomných posluchačů měla tuto dobu ještě v živé paměti, a tak se k výkladu přednášejícího připojovaly i vzpomínky publika. Po cca hodinové přednášce následovaly ještě četné dotazy.

Přednáška byla navštívena nad očekávání hojně - 60 posluchačů (byly použity téměř všechny dostupné židle), za což vděčíme velmi dobré propagaci J. Zacha.

Druhý den J. Šebek poskytl rozhovor redaktorům Jihlavských listů.

 

Doc. Mgr. Jaroslav Šebek PhD. (* 1974 Benešov)

je český historik, pracovník Historického ústavu AV ČR Praha, zaměřující se na dějiny českých zemí 20. století, zejména dějiny politických stran, česko-německé vztahy a církevní dějiny. Je viceprezidentem České křesťanské akademie.

Fotografie z přednášky