MFDF - online panelová diskuse na téma Ženy v církvi - 1. 11. 2020

Tisk

 

Druhou akcí v rámci Inspiračního fóra MFDF byla panelová diskuse na téma Ženy v církvi - byla nazvána Místo v lavici.

Katolická církev trvale uniká otázce rovnosti mužů a žen a diskuze na toto téma se prakticky nevedou. V rámci tradic se nerovné postavení žen v církvi zdá být neprolomitelným pravidlem, jemuž se i veřejná debata věnuje zcela minimálně. Nakolik může být pro církev žádoucí, aby v pozicích dodnes vyhrazených mužům hrály ženy větší roli? Jaké limity vývoje církve a její společenské role plynou z toho, že se tak dosud neděje? Co dělat, když nestačí se za ženy pouze modlit?

Na uvedené téma besedy, kterou moderoval Petr Vizina, diskutovaly
moderátorka ČRo Veronika Sedláčková
komparatistka a polonistka Hana Blažková
a teoložka Veronika Matějková.

Beseda se konala ve stejný den 1. listopadu ve 18:30, diskutující byly s moderátorem propojeny videokonferencí.

 

Záznam panelové diskuse a další informace o účastnících jsou dostupné na webu festivalu

https://www.ji-hlava.cz/inspiracni-forum/1-tema-nabo-zenstvi