Přednáška Jiřího Zajíce - 23.1.2020

Tisk

Ve čtvrtek 23.1.2020 pořádala MS ČKA ve spolupráci s Oblastní galerií Vysočiny přednášku Mgr. Jiřího Zajíce. Pozvaný host je český katolický pedagog, publicista, a také dlouholetý skautský činovník a vychovatel.

 

 

Tématem přednášky byla Výchova k lidské a křesťanské dospělosti a v zšeřelé přednáškové místnosti trvala bez pár minut dvě hodiny. Byla doprovázena rozsáhlou prezentací s mnoha obsažnými tabulkami, grafy, strukturovaným textem a animacemi se správnými odpověďmi, ze kterých Jiří Zajíc obecenstvo zkoušel. Druhá polovina obsahovala „konkrétní doporučení“ pro praxi. Součástí prezentace byla také asi dvě videa. Přednášející si několikrát posteskl, že si posluchači nic nepíší a že usínají. Následovala nedlouhá diskuse.

Na závěr nabídl J. Zajíc powerpointovou prezentaci posluchačům k přeposlání.  Tato nabídka, jakož i celá přednáška, byly odměněny potleskem.

 

 

Mgr. Jiří Zajíc (* 1951 Praha) Tento vzděláním matematik se za bývalého režimu živil jako vysokoškolský učitel. Vždy jej však zajímalo vzdělání a vzdělávání, především v křesťanských souvislostech. Není divu, že už od konce 60. let minulého století působil na různých pozicích ve vedení Junáka, případně pod krytím turistických oddílů. Po Listopadu 89 se zapojil do nově vznikajících křesťanských médií. Byl rozhlasovým redaktorem, učitelem na školách, které se médiím a vzdělávání věnují, členem i ředitelem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, autorsky se podílel na několika knihách a kromě toho pravidelně píše do převážně křesťanských tištěných i internetových médií, vystupuje v rozhlasu či v televizi, přednáší po celé republice.