Česká křesťanská akademie Jihlava

Místní skupina

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Domů Akce Rok 2011
Rok 2011

Přednáška manželů Halasových - 15.11.2011

Email Tisk PDF

V úterý 15. listopadu 2011 uspořádala jihlavská pobočka ČKA přednášku manželů Dagmar a Františka X. Halasových. Název přednášky Jeruzalémská bible aneb o kráse a tíži překladu slova Božího předem naznačoval téma přednášky a následné besedy uskutečněné ve farním sále jihlavské svatojakubské farnosti. Hlavním tématem večera byly vzpomínky na tři desítky let trvající práci na překladu Jeruzalémské bible.

Manželé Halasovi nejprve představili hlavní pramen celého díla - francouzskou Jeruzalémskou biblickou školu, odkud pochází pramen českého překladu Jeruzalémské bible. Dále hovořili o počátcích své práce na překladu z francouzštiny, který vznikal nejprve tajně. Pro posluchače z Jihlavy a okolí bylo jistě zajímavé slyšet, že překlad vznikal také na chalupě Halasových nedaleko Jihlavy. Vedle pozoruhodných počátků, ale také pochybností, ohledně možnosti vzniku tak rozsáhlého díla za tehdejších složitých okolností, se posluchači dozvěděli rovněž o způsobu vzniku překladu a následných jazykových a odborných korektur. Přítomní si mohli prohlédnout také řadu autentických dokumentů od opotřebovaného a napůl rozpadlého výtisku francouzského originálu až po stránky s korekturami.

Celý článek...
 

Přednáška T. Krásenského - 10.11.2011

Email Tisk PDF

Nadsvětelná neutrina? 23. září uveřejnil tým fyziků, pracujících ve Švýcarsku a v Itálii na špičkových experimentech, překvapivé výsledky. Droboučkým částicím, zvaným neutrina, naměřili na závodní dráze mezi Ženevou a italským Grand Sassem rychlost vyšší, než je rychlost světla ve vakuu. Proč je to takový problém? Protože něco takového zakazuje slavná Einsteinova teorie relativity. Co s tím? Bude Einstein vyvrácen? Sestavíme stroj času? Přepíšeme učebnice fyziky? Kde se vzala a co vlastně dělají taková neutrina? Bude nám obyčejným lidem takové zkoumání k něčemu dobré?...

Těmto a podobným otázkám věnoval Tomáš Krásenský přednášku s názvem Nadsvětelná neutrina? . Na zajímavě podanou přednášku přišla do čajovny Kuba – Pařízek početná řádka posluchačů. Po představení problematiky byl prostor k otázkám a debatě.

Celý článek...
 

XVIII. Dny Josefa Zvěřiny - 14.-15.10.2011

Email Tisk PDF

Ve dnech 14. a 15. října 2011 hostila Jihlava XVIII. Dny Josefa Zvěřiny pořádané Českou křesťanskou akademií a Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS). Akce probíhala ve spolupráci s Vysokou školou polytechnickou v Jihlavě a pod záštitou primátora Jihlavy Ing. Jaroslava Vymazala. Tématem konference byla "Česká a slovenská církev po rozpadu společného státu".

V zaplněné gotické síni jihlavské radnice zahájil konferenci ředitel ČKA Mgr. Stanislav Novotný. Po něm představil naši místní skupinu Ing. Jan Dokulil a všechny přivítal primátor města Ing. Jaroslav Vymazal.

První přednášky s diskusí se ujal Mons. Robert Bezák, arcibiskup trnavský. Tématem bylo Prvních dvacet let na cestě do "země zaslíbené". Mons. Bezák mluvil o náboženském životě a o žebříčku hodnot na Slovensku po pádu komunisticko-ateistického režimu. Po skončení přednášky se rozběhla živá diskuse s postřehy nejen předsedajících, ale i posluchačů.

Celý článek...
 

Ekumenická bohoslužba slova za oběti komunistických procesů z 50. let -15. 10. 2011

Email Tisk PDF

V sobotu 15. října probíhaly v Jihlavě Dny Josefa Zvěřiny v aule Vysoké školy polytechnické Jihlava. V této budově bývalého krajského soudu proběhly v 50. letech procesy s rozsudky smrti a následně i popravy obětí tak zvaného Babického procesu. Památku čtrnácti tehdy popravených mučedníků komunistického režimu připomíná pomník z hrubě opracovaných žulových kamenů s pamětní deskou. Je proto vcelku přirozené, že spojení takto tragicky poznamenaného místa s křesťansky zakotveným setkáním zahajovalo vzpomínkovou bohoslužbou slova u zmíněného památníku.

Celý článek...
 

Přednáška profesora Tomáše Halíka na gymnáziu v pátek 14. 10. 2011

Email Tisk PDF

V Jihlavě se v pátek a v sobotu 14. a 15. října konaly pravidelné Dny Josefa Zvěřiny. Pobyt profesora Tomáše Halíka byl využit pro dvouhodinovou přednášku o multikulturalismu na gymnáziu.

Celý článek...
 

Přednáška F. Radkovského - 10.5.2011

Email Tisk PDF

V malebném prostředí gotického sálu jihlavské radnice předstoupil před obecenstvo plzeňský biskup František Radkovský. Otec biskup hovořil na téma Benedikt XVI. a Evropa s podtitulem Evropa v pohledu posledních dvou papežů. Necelá stovka posluchačů vyslechla podnětnou přednášku o směřování Evropy a křesťanství v historickém i současném kontextu.

Mons. František Radovský využil jako hlavní zdroj pro přednášku exhortaci bl. Jana Pavla II. Ecclesia in Europa, vyprávějící o Ježíši Kristu žijícím ve své církvi, prameni naděje pro Evropu (papež vydal v roce 2003 dle závěrů synody o Evropě konané v roce 1999). Dále využil přednášky Evropa, její duchovní základy dnes a zítra kardinála Ratzingera, dnes papeže Benedikta XVI. z jeho knihy Evropa (vydáno 2005).
V závěru přednášky byl věnován prostor řízené diskusi.

Celý článek...
 

Zájezd okolo Vokolka - 7.5.2011

Email Tisk PDF

Na první květnovou sobotu uspořádala místní skupina ČKA tématický zájezd do východních Čech okolo Vokolka, po freskách umělce, kterého zvláště podporoval P. Jaroslav Moštek (*1922 v Nové Říši; působil na jižní Moravě, východních Čechách, nebo také v Dušejově). Zájezd zpříjemňovalo nádherné počasí a dobrá nálada.

Celý článek...
 

Nový křížek u SEV Chaloupky - 17.4.2011

Email Tisk PDF

Na Květnou neděli 17. dubna 2011 odpoledne ve 14:30 byl na Chaloupkách - středisku ekologické výchovy poblíž Brtnice - posvěcen nově postavený žulový křížek. Věnovala jej rodina Křenových - Smolových ze zrušeného hrobu v Batelově. Kameník pan Hlaváč z Nové Brtnice zajistil demontáž, očištění a opravu. Původní mramorová deska byla přebroušena a opatřena úryvkem z básně patrona ekologie svatého Františka z Assisi Píseň bratra Slunce. Studenti 3. ročníku technického lycea Střední školy stavební Jihlava zajistili potřebná povolení, vykopali a vybetonovali základ a zhruba upravili terén. Svěcením posloužil otec Karel Koblížek – farář z kláštera minoritů při kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jihlavě. Své role se zhostil uvolněně a radostně. Slavnostní i odlehčenou atmosféru prozrazovalo i to, že minoritského faráře dovezla na místo svěcení připravená purpurově čalouněná bryčka, sloužící jinak k obveselení návštěvníků CHaoupek. Přihlížela asi stovka lidí z blízka i zdaleka: tentýž den se totiž také slavil již tradiční a úspěšný Den Země, což počet účastníků svěcení nepochybně posílilo.

Celý článek...
 

Přednáška T. Krásenského - 12.4.2011

Email Tisk PDF

Na 12. dubna si připravil Tomáš Krásenský přednášku s názvem Japonsko, co se stalo a děje? Povídání na aktuální téma rozdělil do třech částí, v té první se posluchači dozvěděli o geologii litosférických desek a tom, kdy a proč vzniká zemětřesení. Ve druhé části představil rozdíly mezi obyčejnými vlnami a tsunami, v čem spočívá nebezpečí. V poslední části přišla řeč na samotnou fyziku jaderných elektráren a jejich princip. Tomáš porovnal rozdíly mezi výbuchem JE v Černobylu a aktuální katastrofou ve Fukušimi. Kromě zajímavých poznámek byla celá přednáška doplněná o názorné praktické pokusy, kterými byl posluchačům vysvětlen např. princip tsunami, proč se musí při štěpení neutrony pohybovat spíše pomaleji, jak vzniká řetězová reakce, a další… Spokojení návštěvníci odcházeli domů obohaceni více než palivo z jaderné elektrárny. Akce proběhla v Centru pro rodinu.

(PLAKÁT)

 

Přednáška M. O. Váchy - 24.1.2011

Email Tisk PDF

Další z přednášek místní skupiny se uskutečnila na akademická půdě Vysoké školy polytechnické. V místní aule vystoupil na téma Dobro a zlo ze zkumavky biolog a teolog Marek Orko Vácha. Přeplněný sál vyslechl pečlivě připravenou přednášku o umělém početí, o neplodnosti jako epidemii současného rozvinutého světa, o dalších biologických, lékařských a etických souvislostech vzniku a konce života. Po požehnání, jímž otec Vácha přednášku zakončil, byla možnost nechat si podepsat knihu, kterou si mohli posluchači zakoupit v prostoru před aulou.

Celý článek...
 

Co děláme?

Dokument o naší činnosti:

Co se urodilo 2001-2010

Chcete nás podpořit?

Podílejte se přímo na fungování naší skupiny tak, že se stanete jejími členy. Pokud chcete projevit pomoc finančně, staňte se pasivními platícími členy ČKA.

Zasílání informací

Chcete být včas informování o našich chystaných akcích?

Pošlete nám svůj email.

Plenární sněm

Naše skupina zpracovala začátkem roku 2008 stručný výtah závěrečného dokumentu

Plenárního sněmu katolické církve