Česká křesťanská akademie Jihlava

Místní skupina

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Domů Co je ČKA

Co je ČKA

Email Tisk PDF

Česká křesťanská akademie je občanské sdružení, které se snaží v křesťanském duchu pomáhat rozvoji svobodné české společnosti na poli kultury, politiky a ekonomie. Je to nezávislé sdružení občanů, které je otevřeno křesťanům všech církví, ale i lidem mimo církve, kteří cítí zodpovědnost za uplatňování křesťanských kulturních a morálních hodnost ve společnosti.

ČKA je sdružení nestátní, neziskové. Žije z členských příspěvků a darů.

ČKA má přibližně 1700 individuálních členů sdružených ve více než šedesáti místních skupinách. Kolektivními členy jsou Asociace kolegií katolických lékařů, Svatojosefská společnost pro Poličku a okolí, Společnost pro církevní právo, Křesťanské občanské sdružení ve Vsetíně a Vysokoškolské katolické hnutí Praha. V rámci ČKA také pracuje např. Unie katolických žen.

ČKA dále pracuje prostřednictvím odborných sekcí (teologická, historická, právní, politologicko-ekonomická, přírodovědná a technická, ekologická, uměnovědná, literární, psychoterapeutická, pedagogická a sociálně výchovná a sekce pro česko-německé vztahy).

Nejvyšším orgánem ČKA je akademický výbor, sestávající z představitelů odborných sekcí a místních skupin.

ČKA uspořádala za více než deset let své existence již stovky přednášek na nejrůznější témata.  Dále pořádá semináře, konference, kolokvia, uměnovědné zájezdy. Některé z těchto akcí se již stávají novou tradicí. K profilovým akcím ČKA patří každoročně se konající Dny Josefa Zvěřiny , které nabízejí otevřený a přátelský prostor pro vnitrocírkevní dialog. Další významnou akcí jsou Mariánsko-lázeňské rozhovory, které jsou pořádány ve spolupráci s organizací Ackermann-Gemeinde a jsou orientovány na otázky česko-německých vztahů. ČKA také v roce 1995 zahájila práce na rozsáhlém sociologicko-historickém výzkumném projektu Církev ve svobodné společnosti, který byl inspirací pro mezinárodní projekt Aufbruch.

Další oblastí činnosti ČKA je vydávání knih. Od roku 1990 vydala v několika edičních řadách přes 40 knižních titulů domácích a zahraničních autorů. ČKA dále vydává časopis Universum a Revue církevního práva.

 

Co děláme?

Dokument o naší činnosti:

Co se urodilo 2001-2010

Chcete nás podpořit?

Podílejte se přímo na fungování naší skupiny tak, že se stanete jejími členy. Pokud chcete projevit pomoc finančně, staňte se pasivními platícími členy ČKA.

Zasílání informací

Chcete být včas informování o našich chystaných akcích?

Pošlete nám svůj email.

Plenární sněm

Naše skupina zpracovala začátkem roku 2008 stručný výtah závěrečného dokumentu

Plenárního sněmu katolické církve