Česká křesťanská akademie Jihlava

Místní skupina

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Domů Akce Rok 2018 Proč dnes hovořit o gregoriánském chorálu - 4.12.2018

Proč dnes hovořit o gregoriánském chorálu - 4.12.2018

Email Tisk PDF

Proč dnes hovořit o gregoriánském chorálu

V úterý 4.prosince 2018 se konala přednáška  P. Christiana Martina Pšeničky o gregoriánském chorálu.

P.Christian, který působil po dvě období v Jihlavě nejprve jako kaplan a po čase jako administrátor farnosti Rančířov, se gregoriánskému chorálu věnoval na studiích v Praze a Salzburgu. Provedl účastníky vývojem chorálu od 8. století, kdy se chorál ustanovil jako základ církevní hudby, přes vrcholný středověk, kdy došlo jeho velkému rozvoji, až po dnešní dobu, která v této jednohlasé hudbě opět nalézá krásu. Zaplněná učebna se nejen dověděla o zápisu chorálu a vývoji tohoto zápisu, vyslechla ukázky chorálu z jednotlivých vývojových období, ale také si pod vedením P. Christiana chorál zazpívala.

 

Christian Martin Pšenička, OPraem. (*1979)

vyučuje liturgickou hudbu a zpěv na KTF UK a působí také jako vicerektor Arcibiskupského semináře v Praze

Představení jeho vlastními slovy:

"Narodil jsem se v jihočeském Milevsku 19. 4. 1979. Vedle hodných rodičů mám ještě staršího bratra. V rodině jsem „dostal do vínku“ (krom jiného) víru a hudbu. Vedle základní školy jsem navštěvoval ještě základní uměleckou školu – klavír. Později jsem začal hrát i na tubu. Společně s bratrem, který hraje na trubku, a taťkou hrajícím na trombon a baskřídlovku jsem mel možnost nabýt zkušeností muzikantských i lidských. Zhruba ve svých 11 letech jsem začal ministrovat, což ovšem netrvalo dlouho, protože jsem dostal možnost začít pravidelně hrát při nedělních mších svatých v okolí Milevska. Podstatně mě v životě ovlivnil příklad kněží – dnes spolubratří – tehdy žijících v milevském klášteru.

Za velmi mnoho vděčím období studia na Konzervatoři v Českých Budějovicích, kde jsem studoval obor Církevní hudba – varhany (1993–1999). Poznal jsem zde mnoho vzácných osobností ať už z řad profesorů a nebo spolužáků.

Na Boží volání k zasvěcenému životu a kněžské službě jsem odpověděl a někdy lépe či hůře odpovídám životem „v premonstrátských barvách“. Do Strahovského kláštera jsem nastoupil v srpnu 1999. Po ročním noviciátu jsem pak začal v roce 2000 studovat na KTF UK. Slavné sliby (2004), jáhenské svěcení (2004), kněžské svěcení (2005). I v době formace a studií můj život protkávala hudba – především gregoriánský chorál.

Říká se, že první kněžské místo je dar od Pána Boha. Pro mě se jím stala Jihlava se skvělými spolubratry a živou farností. Je to pro mě nezapomenutelný rok. Proto, když jsem dostal možnost ještě dalšího studia, se mi neodcházelo lehce.

Studium na Mozarteu v Salzburgu – obor Kirchenmusik – jsem absolvoval v období 2006–2009. Během tohoto studia jsem bydlel v Koleji sv. Benedikta u kláštera sv. Petra v Salzburgu a mel jsem tudíž možnost blíže poznat benediktiny a navázat s nimi kontakty. Cenná zkušenost se zahraničím, rakouskou a německou církví, nové hudební vzdělání, poznání nových inspirativních osobností – tak by se dal shrnout tento požehnaný čas."

 

 

Co děláme?

Dokument o naší činnosti:

Co se urodilo 2001-2010

Chcete nás podpořit?

Podílejte se přímo na fungování naší skupiny tak, že se stanete jejími členy. Pokud chcete projevit pomoc finančně, staňte se pasivními platícími členy ČKA.

Zasílání informací

Chcete být včas informování o našich chystaných akcích?

Pošlete nám svůj email.

Plenární sněm

Naše skupina zpracovala začátkem roku 2008 stručný výtah závěrečného dokumentu

Plenárního sněmu katolické církve