Přednáška J. Baudišové - 24.11.2010

Tisk

Ve středu v podvečer byla vyhrazená místnost v Centru pro rodinu zcela naplněná, několik opozdilců ještě přišlo po začátku přednášky. To už ale paní Baudišová vykládala na téma Pravoslavná spiritualita. Po asi půlhodinovém exkurzu pravoslavím se do přednášky vložili posluchači velkým množství otázek, na které bylo zevrubně odpovídáno.

Mgr. Jana Baudišová, která vystudovala pravoslavnou teologii v Prešově a Olomouci a ikonopisectví, jímž se zabývá teoreticky i prakticky, v Moskvě, v Řecku a v Praze se nenechala žádnou otázkou zahnat do pomyslného kouta. Např. padly otázky na Ducha Svatého nebo liturgickou hudbu. Při otázce ohledně navráceného majetku Pravoslavné církvi v Rusku se sice paní Baudišová posluchačům omluvila pro nedostatek informací, největšímu zájmu posluchačstva se však těšily otázky ohledně historie, významu, symbolice a užívání ikon, na takové otázky odpovídala bravurně, nebála se sáhnout po pomocné literatuře. Některé z ikon, jako třeba ikonu Nejsvětější Trojice od A. Rubleva nebo Svatý Ondřej Jurodivý, byly představeny za využití připraveného projektoru. Když ustal živý proud otázek, odcházeli obohacení návštěvníci do svých domovů.


 

Mgr. Jana Baudišová vystudovala pravoslavnou teologii v Prešově a Olomouci a ikonopisectví, jímž se zabývá teoreticky i prakticky, v Moskvě, v Řecku a v Praze. O ikonách přednáší a její dílo můžete najít na více místech naší vlasti. Žije a působí v Jihlavě v pravoslavné kapli svatých Václava a Ludmily (Masarykovo náměstí 4) lze spatřit významnou část jejího díla.