Přednáška C. V. Pospíšila - 13.10.2010

Tisk

Vysokoškolský profesor a františkán Ctirad V. Pospíšil přilákal početný zástup lidí, převážně z řad zkušenější věkové skupiny. Naoko rozpačité zahájení rozvinul důmyslně volenými slovy a vybranými myšlenkovými postupy v perfektně připravenou přednášku.

Profesor teologické fakulty v Olomouci shrnul v hlavních bodech význam a místo mariologie v rámci teologie a posluchačům přiblížil význam Panny Marie v dějinách spásy. I přes své vzdělání a časté citace odborných publikací a článků z katechizmu volil spíše jednoduché slovní formulace, neváhal ani sáhnout k lidovým přirovnáním, aby mu porozumělo co možná nejširší část publika. S posluchači se snažil udržovat neustálý kontakt a tím si zajišťoval permanentní pozornost. C.V.Pospíšil se označil za ctitele Panny Marie a důrazně odsoudil všechny projevy mariánského fanatismu a nezdravého kultu. Posluchači odcházeli domů s rozšířenými obzory a otázkami k zamyšlení.

 


 

Prof. Ctirad V. Pospíšil Th.D. OFM se narodil v roce 1958 v Trnavě. V roce 1977 vstoupil do České provincie svatého Václava Řádu menších bratří. V rozmezí let 1990-1995 studoval dogmatickou teologii se zvláštním zaměřením na christologii a ekleziologii na papežské univerzitě Antonianum v Římě. Od roku 1996 vyučuje dogmatickou teologii na CMTF UP v Olomouci, od 2002 také na KTF UK v Praze. V roce 2008 byl prof. Pospíšil jmenován ČBK odborným poradcem Tiskového střediska ČBK pro oblast dogmatické teologie, spirituality a filosofie náboženství.