Přednáška T. Sedláčka - 30.3.2010

Tisk

Ačkoliv přednáška začínala už ve tři hodiny odpoledne, lidé zaplnili spodní část sálu a několik míst bylo zabráno i nahoře. Tomáš Sedláček se ponořil do svých myšlenek a objasňoval některé věci ze své knihy 'Ekonomie dobra a zla'. Těm, kteří knihu nečetli možná nemuselo být vše jasné, protože přednáška byla ze začátku náročnější. V průběhu povídání vylíčil Sedláček, kde všude našel ekonomické chování v historii. Začal u Eposu o Gilgamešovi, vzal to přes Starý a Nový Zákon, Tomáše Akvinského, atd.

Ve druhé půli přednášky byl prostor na dotazy. Jeden se týkal zhodnocení činnosti skupiny NERV (národní ekonomická rada vlády), která byla ustanovena jako poradní orgán vlády pro ekonomiku a hospodářství. U této skupiny ekonomů si Sedláček pochvaloval její fungování, vysvětloval zásady, na nichž se schodli, aby vůbec jako několik různých lidí byli schopni předložit závěrečný dokument. Další dotazy směřovaly na praktické fungování ekonomiky v teoretickém skromějším prostředí či hledání odezvy na situaci, ve které žijeme - na 'nedostatek nedostatku'.

Fotografie: