Přednáška J. Pazderky - 5.1.2010

Tisk

Brzy po začátku nového roku se naplnil kongresový sál Krajského úřadu lidmi, jediné místo nezůstalo prázdné a kdo přišel, určitě nelitoval. Návštěvníci se přišli seznámit se zážitky a zkušenostmi Josefa Pazderky, jihlavského rodáka a redaktora ČT, a dozvědět se více o problematice Ruska. Název přednášky byl Rusko v prusečíku minulosti a budoucnosti.

Jožka nás nejprve seznámil se základními požadavky a principy práce redaktora. Popisoval snahu o maximální objektivnost, úplnost a pravdivost poskytovaných informací a odhaloval denní realitu této profese - častý tlak na urychlené zjišťování informací a jejich následné srozumitelné zpracování.

Poté Jožka promítnul své tři reportáže z oblasti Ruska, které potom také zajímavě komentoval. Bylo možné z nich vycítit stále ne zcela svobodnou a pohodovou atmosféru této velké země, která hledá směr, kterým se do budoucna vydat. Rusko se potýká s tím, že velmi rychle postupně vymírá a z historického pohledu krutosti různých totalit nemá na co navázat. Možná proto je pro obyvatele Evpropy ruská mentalita stále velmi vzdálená.
Závěr přednášky patřil jako obvykle dotazům. Ty směřovaly např. na kvalitu a úrověň dnešních médií, na další přiblížení každodenního života ruských občanů, funkci rodiny, mužů i žen.

Fotografie: